Poisťujeme celú rodinu životným poistením

Šťastná rodina s detmi na gauci, s uzatvoreným poistením

Dnes by sme sa chceli bližšie pozrieť na tému životného poistenia a konkrétne aj úrazového pripoistenia.

Čo to vlastne znamená ?

Životné poistenie podľa zivotnapoistka.sk zahŕňa poistnú ochranu pre prípad úrazu poistených osôb. Je to komplexné a preto aj výhodné poistenie pre celú Vašu rodinu.

Je vhodné, respektíve sa najviac odporúča, klientom, ktorí chcú vo väčšej miere vykryť hrozby potenciálneho úrazu, to znamená, že sa oplatí viac ak má klient rizikovejšie povolanie /športovci, hasiči atď./, alebo sa venuje rizikovejším voľnočasovým aktivitám /paraglajding a podobne/.

Je tiež vhodné pre tých, ktorí chcú poistiť deti už od 0 rokov.

A v neposlednom rade aj pre tých záujemcov, ktorí chcú kompletne zabezpečiť životné poistenie celej rodiny jednou poistnou zmluvou.

Koľko osôb môže byť uvedených na jednej zmluve?

Na jednu zmluvu je možné poistiť 1 až 8 ľudí súčasne

 • 4 dospelé osoby vo veku od 18 dožitých rokov do 60 rokov /vrátane/, osoby nemusia mať priame príbuzenské vzťahy, podmienkou je aby na zmluve figurovala aspoň jedna dospelá osoba /nemôžu byť poistené len deti/
 • 4 deti ako spolupoistené osoby, mladšie ako 18 rokov, a to už od prvého dňa narodenia /môžu to byť deti vlastné, nevlastné, osvojené, a sú to deti poistenca alebo inej z dospelých poistených osôb a musia žiť s nimi v spoločnej domácnosti

Samozrejmosťou je, že klient môže počas celej poistnej doby požiadať o zmenu počtu poistených osôb a aj o zmenu rozsahu ich poistnej ochrany.

Aký musí byť vek /maximálny, minimálny/ pri poistených osobách?

Dospelé osoby

 • od 18 rokov /dosiahnutie osemnástych narodenín/, maximálne 60 rokov a to vrátane
 • platí pre vek pri dožití 65 rokov vrátane

Deti

 • možným vstupným časom je už prvý deň narodenia, maximálne do 17 rokov a to vrátane
 • platí pre vek pri dožití 18 rokov vrátane, v osemnástich rokoch sa zvolené poistenia automaticky menia na zodpovedajúce poistenia dospelej osoby

Kedy začína a kedy končí?

Klasický papierový kalendár ukazujúci koniec platnostiUž v návrhu zmluvy životného poistenia sa určujú dátumy začiatku a konca poistenia, pozor TIETO ohraničujú platnosť zmluvy, nie je to platnosť poistenia jednotlivých osôb. V prípade, že poistená osoba uvedená v zmluve dosiahne maximálny vek pri dožití, t.j. 65 rokov ešte pred koncom poistenia, životné poistenie dotyčnej osoby je vypovedané automaticky po uplynutí poistného roku, v ktorom tento vek dosiahla.

Začiatok musí byť minimálne jeden deň po podpise návrhu zmluvy a zároveň minimálne jeden deň po zaplatení prvého poistného.

Koniec musí byť minimálne jeden rok od začiatku a zároveň dátum konca musí byť jeden deň pred dátumom začiatku.

Ako si určím maximálnu poistnú dobu?

Maximálnu poistnú dobu si vieme určiť veľmi jednoducho, riadime sa vekom najmladšej poistenej osoby, t.j. koniec poistenia môžete mať nastavený až na koniec poistného roku, v ktorom najmladšia poistená osoba dosiahne maximálny vek dožitia 65 rokov.

Čo všetko zahŕňa poistná ochrana?

 1. poistenie smrti – pre prípad smrti následkom úrazu
 2. poistenia trvalého telesného poškodenia – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 1 % – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením od 1 % – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 10 % – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením od 10 %
 3. denné dávky/odškodné – poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu – poistenie denného odškodného z rôznych drobných úrazov – životné poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici s následkom úrazu /plnenie už od prvého dňa/

Toľko veľa osôb chcem poistiť, môžem dostať zľavu?

Výška zľavy je priamo závislá od počtu poistených osôb v danom veku.

1 osoba – bez zľavy

2 osoby – zľava 10 % z ročného poistného

3 osoby – zľava 20 % z ročného poistného

4 osoby a viac – zľava až 25 % z ročného poistného

Životné poistenie je naozaj veľmi flexibilné. V priebehu jeho trvania môžete meniť a adaptovať podľa vlastných potrieb, respektíve podľa potrieb jednotlivých poistených osôb.

Kedy je možné realizovať zmenu k zmluve o poistení?

 1. k výročiu zmluvy
 • poistenie ďalšej osoby / žiadosť podaná a doručená minimálne dva mesiace pred výročím
 • možnosť pridania nových taríf alebo naopak zrušenie už zvolených taríf, respektíve ich prípadná obmena
 • zvýšenie alebo aj dokonca zníženie poistných súm
 • môžete zmeniť i koniec poistenia
 • zmena indexácie poistenia*

*indexácia poistenia znamená automatické zvyšovanie poistných súm bez preskúmania zdravotného stavu, indexácia samotná kopíruje rast indexu spotrebiteľských cien

 1. ku koncu poistného obdobia
 • výpoveď životného poistenia jednej alebo viacerých osôb /žiadosť podaná a doručená minimálne šesť týždňov pred uplynutím príslušného poistného obdobia
 • úplné zrušenie zmluvy
 • ďalšie zmeny, napríklad zmena frekvencie jednotlivých platieb alebo zmena spôsobu platenia poistného /napríklad namiesto platby poštovou poukážkou platba cez internet/

Zmena k zmluve neobmedzene– zmeny netechnického charakteru ako zmena mena, či zmena adresy trvalého bydliska platiteľa poistného, prípadná zmena korešpondenčnej adresy atď.

Na záver ponúkame v skratke zosumarizované výhody životného poistenia

 • finančná ochrana celej rodiny v prípade úrazov
 • až osem poistených osôb na jedinej zmluve, jednoducho a rýchlo
 • poistná doba už od 1 roku
 • výhodné sadzby rizikového poistného za krytie úrazových rizík
 • cenovo zvýhodnená poistná ochrana pre deti do veku 18 rokov
 • zľava až 25 % z ročného poistného za počet poistených osôb
 • flexibilita poistenia či už v rámci samotnej poistnej ochrany alebo počtu poistených osôb
 • indexácia poistenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *