Poisťujeme celú rodinu životným poistením

Šťastná rodina s detmi na gauci, s uzatvoreným poistením

Dnes by sme sa chceli bližšie pozrieť na tému životného poistenia a konkrétne aj úrazového pripoistenia.

Čo to vlastne znamená ?

Životné poistenie podľa zivotnapoistka.sk zahŕňa poistnú ochranu pre prípad úrazu poistených osôb. Je to komplexné a preto aj výhodné poistenie pre celú Vašu rodinu.

Je vhodné, respektíve sa najviac odporúča, klientom, ktorí chcú vo väčšej miere vykryť hrozby potenciálneho úrazu, to znamená, že sa oplatí viac ak má klient rizikovejšie povolanie /športovci, hasiči atď./, alebo sa venuje rizikovejším voľnočasovým aktivitám /paraglajding a podobne/.

Je tiež vhodné pre tých, ktorí chcú poistiť deti už od 0 rokov.

A v neposlednom rade aj pre tých záujemcov, ktorí chcú kompletne zabezpečiť životné poistenie celej rodiny jednou poistnou zmluvou.

Koľko osôb môže byť uvedených na jednej zmluve?

Na jednu zmluvu je možné poistiť 1 až 8 ľudí súčasne

 • 4 dospelé osoby vo veku od 18 dožitých rokov do 60 rokov /vrátane/, osoby nemusia mať priame príbuzenské vzťahy, podmienkou je aby na zmluve figurovala aspoň jedna dospelá osoba /nemôžu byť poistené len deti/
 • 4 deti ako spolupoistené osoby, mladšie ako 18 rokov, a to už od prvého dňa narodenia /môžu to byť deti vlastné, nevlastné, osvojené, a sú to deti poistenca alebo inej z dospelých poistených osôb a musia žiť s nimi v spoločnej domácnosti

Samozrejmosťou je, že klient môže počas celej poistnej doby požiadať o zmenu počtu poistených osôb a aj o zmenu rozsahu ich poistnej ochrany.

Aký musí byť vek /maximálny, minimálny/ pri poistených osobách?

Dospelé osoby

 • od 18 rokov /dosiahnutie osemnástych narodenín/, maximálne 60 rokov a to vrátane
 • platí pre vek pri dožití 65 rokov vrátane

Deti

 • možným vstupným časom je už prvý deň narodenia, maximálne do 17 rokov a to vrátane
 • platí pre vek pri dožití 18 rokov vrátane, v osemnástich rokoch sa zvolené poistenia automaticky menia na zodpovedajúce poistenia dospelej osoby

Kedy začína a kedy končí?

Klasický papierový kalendár ukazujúci koniec platnostiUž v návrhu zmluvy životného poistenia sa určujú dátumy začiatku a konca poistenia, pozor TIETO ohraničujú platnosť zmluvy, nie je to platnosť poistenia jednotlivých osôb. V prípade, že poistená osoba uvedená v zmluve dosiahne maximálny vek pri dožití, t.j. 65 rokov ešte pred koncom poistenia, životné poistenie dotyčnej osoby je vypovedané automaticky po uplynutí poistného roku, v ktorom tento vek dosiahla.

Začiatok musí byť minimálne jeden deň po podpise návrhu zmluvy a zároveň minimálne jeden deň po zaplatení prvého poistného.

Koniec musí byť minimálne jeden rok od začiatku a zároveň dátum konca musí byť jeden deň pred dátumom začiatku.

Ako si určím maximálnu poistnú dobu?

Maximálnu poistnú dobu si vieme určiť veľmi jednoducho, riadime sa vekom najmladšej poistenej osoby, t.j. koniec poistenia môžete mať nastavený až na koniec poistného roku, v ktorom najmladšia poistená osoba dosiahne maximálny vek dožitia 65 rokov.

Čo všetko zahŕňa poistná ochrana?

 1. poistenie smrti – pre prípad smrti následkom úrazu
 2. poistenia trvalého telesného poškodenia – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 1 % – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením od 1 % – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 10 % – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením od 10 %
 3. denné dávky/odškodné – poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu – poistenie denného odškodného z rôznych drobných úrazov – životné poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici s následkom úrazu /plnenie už od prvého dňa/

Toľko veľa osôb chcem poistiť, môžem dostať zľavu?

Výška zľavy je priamo závislá od počtu poistených osôb v danom veku.

1 osoba – bez zľavy

2 osoby – zľava 10 % z ročného poistného

3 osoby – zľava 20 % z ročného poistného

4 osoby a viac – zľava až 25 % z ročného poistného

Životné poistenie je naozaj veľmi flexibilné. V priebehu jeho trvania môžete meniť a adaptovať podľa vlastných potrieb, respektíve podľa potrieb jednotlivých poistených osôb.

Kedy je možné realizovať zmenu k zmluve o poistení?

 1. k výročiu zmluvy
 • poistenie ďalšej osoby / žiadosť podaná a doručená minimálne dva mesiace pred výročím
 • možnosť pridania nových taríf alebo naopak zrušenie už zvolených taríf, respektíve ich prípadná obmena
 • zvýšenie alebo aj dokonca zníženie poistných súm
 • môžete zmeniť i koniec poistenia
 • zmena indexácie poistenia*

*indexácia poistenia znamená automatické zvyšovanie poistných súm bez preskúmania zdravotného stavu, indexácia samotná kopíruje rast indexu spotrebiteľských cien

 1. ku koncu poistného obdobia
 • výpoveď životného poistenia jednej alebo viacerých osôb /žiadosť podaná a doručená minimálne šesť týždňov pred uplynutím príslušného poistného obdobia
 • úplné zrušenie zmluvy
 • ďalšie zmeny, napríklad zmena frekvencie jednotlivých platieb alebo zmena spôsobu platenia poistného /napríklad namiesto platby poštovou poukážkou platba cez internet/

Zmena k zmluve neobmedzene– zmeny netechnického charakteru ako zmena mena, či zmena adresy trvalého bydliska platiteľa poistného, prípadná zmena korešpondenčnej adresy atď.

Na záver ponúkame v skratke zosumarizované výhody životného poistenia

 • finančná ochrana celej rodiny v prípade úrazov
 • až osem poistených osôb na jedinej zmluve, jednoducho a rýchlo
 • poistná doba už od 1 roku
 • výhodné sadzby rizikového poistného za krytie úrazových rizík
 • cenovo zvýhodnená poistná ochrana pre deti do veku 18 rokov
 • zľava až 25 % z ročného poistného za počet poistených osôb
 • flexibilita poistenia či už v rámci samotnej poistnej ochrany alebo počtu poistených osôb
 • indexácia poistenia

Poistná kalkulačka na presné ceny

Viete ako správne použiť poistnú kalkulačku?Poistná kalkulačka je internetový nástroj, ktorý bol vyvinutý, aby pomohol každému majiteľovi vozidla rýchlo a presne zistiť výpočet ceny PZP na vozidlo, ktoré potrebuje. Jednotlivé ponuky sa môžu viac či menej líšiť. A tento unikátny produkt vám presne tieto rozdiely ukáže. Nemusí ísť len o centové alebo niekoľko jednoeurové rozdiely, ako by vám mohli tvrdiť pracovníci jednotlivých konkurenčných poisťovní. Bez problémov môžete natrafiť na také ponuky, ktorých rozdiel môže presiahnuť aj niekoľko stoviek eur. V takom prípade sa už oplatí zmeniť povinné zmluvné poistenie, napríklad na Uzavripzp.

Kde vykonať výpočet?

Tento nástroj nájdete skoro na každej stránke jednotlivých poisťovacích spoločností. No čo všade nenájdete, je kalkulačka, ktorá vám vygeneruje výpočet ceny PZP na vaše vozidlo. A to rovno z viacerých poisťovní. To znamená, že k dispozícii by ste mali zoznam ponúk poisťovní, ktoré zodpovedajú vášmu vozidlu. Najlacnejšie PZP nájdete aj vďaka kalkulačke online. Prečo práve na tejto stránke? Pretože spolupracuje so všetkými inštitúciami, ktoré vám ponúkajú zabezpečenie vozidla. A aj preto, lebo výpočet pomocou tohto online nástroja je tá najrýchlejšia cesta na zistenie objektívnych cien týchto inštitúcií.

Prečo je najrýchlejšia?

Urobiť si výpočet ceny PZP pomocou kalkulačky online je skutočne rýchlejšie než si možno myslíte. Z iných metód, ktoré môžete využiť je to dokonca najrýchlejšie, a to z týchto dôvodov:

Šetrite si svoj časPretože nestrácate čas

Poistná kalkulačka vie zásadne ušetriť váš čas. Navyše, ak si ju zvolíte na stránke, ktorú sme vám odporučili, svoj čas ušetríte ešte niekoľkonásobne. Chodenie po pobočkách môže byť pre mnohých z nás otravné, hlavne, ak si predstavíte, koľko toho treba pochodiť. O to otravnejšie to je, ak zistíte, že v meste, kde sa nachádzate, sa všetky pobočky nenachádzajú. Alebo sú od seba veľmi vzdialené, čo vaše vybavovanie ešte viac predĺži.

Jedna konzultácia vás môže obrať aj o polhodiny času a tých polhodiniek budete musieť obetovať niekoľko. Horšie je, ak všetko vybavujete po odchode z roboty a musíte to robiť na úkor voľného času. Ak však využijete výpočet ceny PZP pomocou kalkulačky, všetky tieto kroky môžete vynechať. Výsledky budete mať do niekoľkých sekúnd od vypísania prvotného formulára, ktorý máte sfinalizovaný do 10 minút.

Pretože zbytočne nemíňate

Možno si to neuvedomujete, ale do nákladov si môžete naúčtovať aj tie peniaze, ktoré ste minuli v štádiu prieskumu. Je nutné zaplatiť cestu do pobočky, v niektorých prípadoch aj presuny medzi nimi. Možno si ku koncu poviete, že už nevládzete. Týmto spôsobom by ste sa mohli pripraviť o tú najvýhodnejšiu a najlacnejšiu ponuku. Tak si zvolíte takú možnosť, ktorá vyšla z vášho prieskumu víťazne, no v reáli by víťaznou určite nebola. Práve poistná kalkulačka vám rýchlo a hlavne zadarmo urobí výpočet zabezpečenia vášho vozidla. Okrem toho vám zobrazí, že možno výhodnejší balíček môžete mať za lacnejšie než úplne jednoduchý balíček. A aj to, že ceny sa môžu skutočne líšiť až v stovkách eur.

Tak čo je pre vás príjemnejšie? Stráviť hodiny vášho času v pobočkách poisťovní alebo si pomocou poistnej kalkulačky urobiť výpočet všetkých ponúk? A to z domu a do 10 minút? Zaplatiť za zákonom stanovené poistenie vášho vozidla stovky eur? Alebo si pomocou tohto jedinečného nástroja zistiť, že to isté môžete mať o niekoľko stoviek eur lacnejšie? Podľa nás je odpoveď jasná. Konečné rozhodnutie je však vždy len na vás.

Zadajte všetky povinné údajeFormulár na zistenie ceny

Na výpočet ceny PZP pomocou kalkulačky je potrebné vypísať formulár, na základe ktorého sa to všetko spustí. Do neho treba vypísať konkrétne informácie o vozidle, ktoré vyčítate aj z jeho technického preukazu. Ďalšou dôležitou časťou formulára sú aj niektoré údaje o majiteľovi vozidla. Napríklad niektoré údaje z vodičského preukazu, dátum narodenia, miesto bydliska atď. Rovnako sú vo formulári dôležité aj niektoré špeciálne informácie. Tie sa môžu javiť ako zvláštne, ale ktoré môžu mať vplyv na to ako bude výsledná cena PZP vyzerať. Napríklad či máte deti do 15 rokov, či máte účet v OTP banke atď.

Je to ozaj jednoduché!

Ak ste vypísaný formulár odoslali a pred sebou už máte systematicky zobrazené výsledky, môžete o nejakú ponuku hneď aj požiadať. Jednoducho – a to obyčajným kliknutím na ňu. Doplníte ešte niekoľko informácii pre poisťovňu a na mail vám bude doručená:

 • dočasná zelená karta,
 • údaje na zaplatenie faktúry,
 • ale aj návrh a podmienky zmluvy.

Zaplaťte to do 30 dní, ináč zmluva aj dočasná karta zaniknú a vaše vozidlo ostáva nepoistené. Po zaplatení faktúry vám na domácu adresu bude doručená originál zelená karta. Tá bude platná na také obdobie, na aké ste povinné zmluvné poistenie uzatvorili. Potrebné je nosiť túto kartu pri sebe vždy, keď používate vozidlo, na ktoré sa vzťahujú, ináč vám hrozia pokuty.

Poistná kalkulačka je výborný nástroj, ktorý je určený na presný výpočet ceny jednotlivých ponúk poisťovní.

Najlacnejšie PZP online

Aký typ vozidla máte? Na základe toho získate lacné PZP online

Ako ste v tématike PZP zbehlý? Keďže na našu stránku sa môže dostať hocikto, znalejší či menej znalý, dovolíme si začať všeobecnými charakteristikami tohto typu poistenia. Povinné zmluvné poistenie je jedna z povinností, ktorú nesmie podceniť resp. zanedbať nikto. Teda ak vlastní nejaký typ vozidla, ktorý podlieha poisťovacej povinnosti. Keďže je zákonom stanovené, v prípade jeho nerešpektovania a neuzatvorenia vás môžu postihnúť vysoké finančné sankcie. Prvým prípadom sankcie môže byť to, ak vás náhodne zastaví policajná hliadka a požiada vás o preukázanie všetkých dokladov. Ak to nebudete mať kompletné, hrozia vám vysoké pokuty.

Doklady sú kompletné, ak sa v nich nachádza potvrdenie o uzatvorení poistenia. Ak ich nemáte, môžete počítať ak s niekoľko stoeurovou pokutou. O vaše úspory sa môžete ukrátiť aj vtedy, ak hoci aj neúmyselne spôsobíte dopravnú nehodu s takýmto nepoisteným vozidlom. Je jedno či ide o automobil alebo motocykel. Budete povinný zaplatiť škodu vášho vozidla, iných vozidiel, ktoré utrpeli škodu práve kvôli vašej chybe. K tomu ešte aj jednorazovú pokutu, ktorá sa môže vyšplhať až do niekoľkých miliónov eur. Myslíme, že do takejto situácie by sa dobrovoľne nechcel dostať nikto. Tak ak aj vy vidíte rozdiel v tom, či zaplatíte niekoľko desiatok eur za ročné poistenie vozidla alebo niekoľko stoviek za jednorazovú pokutu prípadne milióny eur za zavinenie škodovej udalosti, poistenie nezanedbávajte. Kde zohnať to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie?

Najlacnejšie je práve PZP online

Ak potrebujete zákonné poistenie, nemusíte už chodiť po pobočkách rozličných poisťovacích spoločností. Mali by ste vedieť, že najlacnejšie PZP uzatvoríte online cez vyznačený odkaz. Po otvorení si predchádzajúceho odkazu budete presmerovaný na inú stránku. Tá vám poskytne to najlepšie riešenie na celom Slovensku. Medzi výhody patrí to, že vaše poistenie získate rýchlo, lacno a bez zbytočného prehovárania zainteresovaných pracovníkov konkrétnych poisťovní. Hlavne, ak patríte k takému typu ľudí, ktorí sa nechajú ľahko prehovoriť. Vtedy by posledný bod mohol zavážiť natoľko, že si za vaše poistenie auta priplatíte aj niekoľko stoviek eur.

To, aby vás nikto neobalamutil a neobral o peniaze vám zabezpečí porovnanie cien online.

Ochráňte vaše autoPorovnanie cien poistenia

Jedinou metódou, ako nájsť najlacnejšie poistenie a zároveň ušetriť hodiny času, je práve využiť porovnanie online. Úspory, ktoré môžete touto metódou získať, nie sú zanedbateľné, hlavne, ak vám ide o ušetrenie financií. S PZP online môžete ušetriť až stovky eur. Možno sa vám to zdá sprvoti prehnané. Faktom však je, že na základe porovnania prídete na to, že jedna poisťovňa vám môže na vaše vozidlo vytvoriť cenu cez 300 eur  a iná poisťovňa, ktorú by ste možno zďaleka obišli, vám ponúkne poistenie za 80 eur! Ušetriť 220 eur je predsa úžasné.

Okrem stoviek eur môžete ušetriť aj hodiny času. Je rozdiel, či sa rozhodnete pre povinné zmluvné poistenie po osobných stretnutiach alebo online. Samozrejme strata času závisí aj od toho, či si chcete jednotlivé poistenia porovnať. V tom prípade musíte navštíviť viacero pobočiek, čo vám vašu stratu času len znásobí. Jedno stretnutie vychádza na polhodiny, ak nie viac, a to isté by ste museli podstúpiť možno aj šesťkrát. Teda ak by ste chceli, aby výsledky boli čo najobjektívnejšie. Stránka vám objektívne porovnanie PZP poskytne do niekoľkých minút, bez toho, aby ste opúšťali váš domov alebo bez toho, aby ste museli kontaktovať každú poisťovaciu spoločnosť zvlášť. Pre porovnanie je potrebné, aby ste vyplnili jeden formulár, na základe ktorého vám budú vypočítané cenové ponuky na vaše vozidlo.

Nezabudnite aj na nasledujúce údaje

Do formulára o výpočet ceny je potrebné vypísať niektoré konkrétne údaje o vozidle, ale aj o jeho majiteľovi. Ide o tzv. poistnú kalkulačku. Preto, ak neviete spamäti údaje o poisťovanom vozidle, nachystajte si technický preukaz vozidla. Nevyhnutné zadať bude napríklad:

 • výkon motora, ale aj jeho objem,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť,
 • rok výroby,
 • model a továrenská značka vozidla,
 • typ paliva atď.

Majiteľ vozidla musí vyplniť údaje ako:

 • dátum narodenia,
 • číslo vodičského preukazu,
 • či spôsobil nejakú nehodovú udalosť a koľko času už od nej uplynulo.

Cena môže byť ovplyvnená aj inými faktami, napríklad:

 • či máte dieťa do 15 rokov
 • alebo či platíte iný typ poistky
 • alebo či máte účet v OTP banke,
 • či ste držiteľom ZŤP p-reukazu,
 • ako aj ďalšími.

Všetko podstatné však nájdete v danom bezplatnom formulári. Formulár je na webe Uzavripzp.sk .

Porovnanie PZP online uskutočňujete zadarmo a nezáväzne. To znamená, že nie ste povinný si o nejaké poistenie nevyhnutne požiadať. Takže porovnávajte, porovnávajte a porovnávajte.

Ak už v súčasnosti máte poistenie, tak je najprv nutná jeho výpoveď. A to najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom.

Pre aké vozidlá je povinné?

Najväčšia chyba, ktorej sa vodiči a žiadatelia poistenia dopúšťajú, je tá, že si myslia, že povinné zmluvné poistenie auta je jediné, ktoré je povinné. Netreba však zabúdať na to, že je aplikovateľné a povinné aj na:

 • motocykle,
 • poľnohospodárske vozidlá,
 • vysokozdvižné vozíky,
 • prípojné vozidlá atď.

Máte ohľadom povinného zmluvného poistenia stále nejaké nejasnosti? V tom prípade sa môžete obrátiť na stránku, ktorú sme vám predstavili hlavne v kontexte požiadania a porovnania, no môžete v nej aj priamo klásť vaše otázky, na ktoré vám bude čo najrýchlejšie odpovedané prípadne si kliknite tu a budete presmerovaný na iný relevantný text o povinnom poistení.