Poisťujeme celú rodinu životným poistením

Šťastná rodina s detmi na gauci, s uzatvoreným poistením

Dnes by sme sa chceli bližšie pozrieť na tému životného poistenia a konkrétne aj úrazového pripoistenia.

Čo to vlastne znamená ?

Životné poistenie podľa zivotnapoistka.sk zahŕňa poistnú ochranu pre prípad úrazu poistených osôb. Je to komplexné a preto aj výhodné poistenie pre celú Vašu rodinu.

Je vhodné, respektíve sa najviac odporúča, klientom, ktorí chcú vo väčšej miere vykryť hrozby potenciálneho úrazu, to znamená, že sa oplatí viac ak má klient rizikovejšie povolanie /športovci, hasiči atď./, alebo sa venuje rizikovejším voľnočasovým aktivitám /paraglajding a podobne/.

Je tiež vhodné pre tých, ktorí chcú poistiť deti už od 0 rokov.

A v neposlednom rade aj pre tých záujemcov, ktorí chcú kompletne zabezpečiť životné poistenie celej rodiny jednou poistnou zmluvou.

Koľko osôb môže byť uvedených na jednej zmluve?

Na jednu zmluvu je možné poistiť 1 až 8 ľudí súčasne

 • 4 dospelé osoby vo veku od 18 dožitých rokov do 60 rokov /vrátane/, osoby nemusia mať priame príbuzenské vzťahy, podmienkou je aby na zmluve figurovala aspoň jedna dospelá osoba /nemôžu byť poistené len deti/
 • 4 deti ako spolupoistené osoby, mladšie ako 18 rokov, a to už od prvého dňa narodenia /môžu to byť deti vlastné, nevlastné, osvojené, a sú to deti poistenca alebo inej z dospelých poistených osôb a musia žiť s nimi v spoločnej domácnosti

Samozrejmosťou je, že klient môže počas celej poistnej doby požiadať o zmenu počtu poistených osôb a aj o zmenu rozsahu ich poistnej ochrany.

Aký musí byť vek /maximálny, minimálny/ pri poistených osobách?

Dospelé osoby

 • od 18 rokov /dosiahnutie osemnástych narodenín/, maximálne 60 rokov a to vrátane
 • platí pre vek pri dožití 65 rokov vrátane

Deti

 • možným vstupným časom je už prvý deň narodenia, maximálne do 17 rokov a to vrátane
 • platí pre vek pri dožití 18 rokov vrátane, v osemnástich rokoch sa zvolené poistenia automaticky menia na zodpovedajúce poistenia dospelej osoby

Kedy začína a kedy končí?

Klasický papierový kalendár ukazujúci koniec platnostiUž v návrhu zmluvy životného poistenia sa určujú dátumy začiatku a konca poistenia, pozor TIETO ohraničujú platnosť zmluvy, nie je to platnosť poistenia jednotlivých osôb. V prípade, že poistená osoba uvedená v zmluve dosiahne maximálny vek pri dožití, t.j. 65 rokov ešte pred koncom poistenia, životné poistenie dotyčnej osoby je vypovedané automaticky po uplynutí poistného roku, v ktorom tento vek dosiahla.

Začiatok musí byť minimálne jeden deň po podpise návrhu zmluvy a zároveň minimálne jeden deň po zaplatení prvého poistného.

Koniec musí byť minimálne jeden rok od začiatku a zároveň dátum konca musí byť jeden deň pred dátumom začiatku.

Ako si určím maximálnu poistnú dobu?

Maximálnu poistnú dobu si vieme určiť veľmi jednoducho, riadime sa vekom najmladšej poistenej osoby, t.j. koniec poistenia môžete mať nastavený až na koniec poistného roku, v ktorom najmladšia poistená osoba dosiahne maximálny vek dožitia 65 rokov.

Čo všetko zahŕňa poistná ochrana?

 1. poistenie smrti – pre prípad smrti následkom úrazu
 2. poistenia trvalého telesného poškodenia – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 1 % – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením od 1 % – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 10 % – pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením od 10 %
 3. denné dávky/odškodné – poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu – poistenie denného odškodného z rôznych drobných úrazov – životné poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici s následkom úrazu /plnenie už od prvého dňa/

Toľko veľa osôb chcem poistiť, môžem dostať zľavu?

Výška zľavy je priamo závislá od počtu poistených osôb v danom veku.

1 osoba – bez zľavy

2 osoby – zľava 10 % z ročného poistného

3 osoby – zľava 20 % z ročného poistného

4 osoby a viac – zľava až 25 % z ročného poistného

Životné poistenie je naozaj veľmi flexibilné. V priebehu jeho trvania môžete meniť a adaptovať podľa vlastných potrieb, respektíve podľa potrieb jednotlivých poistených osôb.

Kedy je možné realizovať zmenu k zmluve o poistení?

 1. k výročiu zmluvy
 • poistenie ďalšej osoby / žiadosť podaná a doručená minimálne dva mesiace pred výročím
 • možnosť pridania nových taríf alebo naopak zrušenie už zvolených taríf, respektíve ich prípadná obmena
 • zvýšenie alebo aj dokonca zníženie poistných súm
 • môžete zmeniť i koniec poistenia
 • zmena indexácie poistenia*

*indexácia poistenia znamená automatické zvyšovanie poistných súm bez preskúmania zdravotného stavu, indexácia samotná kopíruje rast indexu spotrebiteľských cien

 1. ku koncu poistného obdobia
 • výpoveď životného poistenia jednej alebo viacerých osôb /žiadosť podaná a doručená minimálne šesť týždňov pred uplynutím príslušného poistného obdobia
 • úplné zrušenie zmluvy
 • ďalšie zmeny, napríklad zmena frekvencie jednotlivých platieb alebo zmena spôsobu platenia poistného /napríklad namiesto platby poštovou poukážkou platba cez internet/

Zmena k zmluve neobmedzene– zmeny netechnického charakteru ako zmena mena, či zmena adresy trvalého bydliska platiteľa poistného, prípadná zmena korešpondenčnej adresy atď.

Na záver ponúkame v skratke zosumarizované výhody životného poistenia

 • finančná ochrana celej rodiny v prípade úrazov
 • až osem poistených osôb na jedinej zmluve, jednoducho a rýchlo
 • poistná doba už od 1 roku
 • výhodné sadzby rizikového poistného za krytie úrazových rizík
 • cenovo zvýhodnená poistná ochrana pre deti do veku 18 rokov
 • zľava až 25 % z ročného poistného za počet poistených osôb
 • flexibilita poistenia či už v rámci samotnej poistnej ochrany alebo počtu poistených osôb
 • indexácia poistenia

Poistná kalkulačka na presné ceny

Viete ako správne použiť poistnú kalkulačku?Poistná kalkulačka je internetový nástroj, ktorý bol vyvinutý, aby pomohol každému majiteľovi vozidla rýchlo a presne zistiť výpočet ceny PZP na vozidlo, ktoré potrebuje. Jednotlivé ponuky sa môžu viac či menej líšiť. A tento unikátny produkt vám presne tieto rozdiely ukáže. Nemusí ísť len o centové alebo niekoľko jednoeurové rozdiely, ako by vám mohli tvrdiť pracovníci jednotlivých konkurenčných poisťovní. Bez problémov môžete natrafiť na také ponuky, ktorých rozdiel môže presiahnuť aj niekoľko stoviek eur. V takom prípade sa už oplatí zmeniť povinné zmluvné poistenie, napríklad na Uzavripzp.

Kde vykonať výpočet?

Tento nástroj nájdete skoro na každej stránke jednotlivých poisťovacích spoločností. No čo všade nenájdete, je kalkulačka, ktorá vám vygeneruje výpočet ceny PZP na vaše vozidlo. A to rovno z viacerých poisťovní. To znamená, že k dispozícii by ste mali zoznam ponúk poisťovní, ktoré zodpovedajú vášmu vozidlu. Najlacnejšie PZP nájdete aj vďaka kalkulačke online. Prečo práve na tejto stránke? Pretože spolupracuje so všetkými inštitúciami, ktoré vám ponúkajú zabezpečenie vozidla. A aj preto, lebo výpočet pomocou tohto online nástroja je tá najrýchlejšia cesta na zistenie objektívnych cien týchto inštitúcií.

Prečo je najrýchlejšia?

Urobiť si výpočet ceny PZP pomocou kalkulačky online je skutočne rýchlejšie než si možno myslíte. Z iných metód, ktoré môžete využiť je to dokonca najrýchlejšie, a to z týchto dôvodov:

Šetrite si svoj časPretože nestrácate čas

Poistná kalkulačka vie zásadne ušetriť váš čas. Navyše, ak si ju zvolíte na stránke, ktorú sme vám odporučili, svoj čas ušetríte ešte niekoľkonásobne. Chodenie po pobočkách môže byť pre mnohých z nás otravné, hlavne, ak si predstavíte, koľko toho treba pochodiť. O to otravnejšie to je, ak zistíte, že v meste, kde sa nachádzate, sa všetky pobočky nenachádzajú. Alebo sú od seba veľmi vzdialené, čo vaše vybavovanie ešte viac predĺži.

Jedna konzultácia vás môže obrať aj o polhodiny času a tých polhodiniek budete musieť obetovať niekoľko. Horšie je, ak všetko vybavujete po odchode z roboty a musíte to robiť na úkor voľného času. Ak však využijete výpočet ceny PZP pomocou kalkulačky, všetky tieto kroky môžete vynechať. Výsledky budete mať do niekoľkých sekúnd od vypísania prvotného formulára, ktorý máte sfinalizovaný do 10 minút.

Pretože zbytočne nemíňate

Možno si to neuvedomujete, ale do nákladov si môžete naúčtovať aj tie peniaze, ktoré ste minuli v štádiu prieskumu. Je nutné zaplatiť cestu do pobočky, v niektorých prípadoch aj presuny medzi nimi. Možno si ku koncu poviete, že už nevládzete. Týmto spôsobom by ste sa mohli pripraviť o tú najvýhodnejšiu a najlacnejšiu ponuku. Tak si zvolíte takú možnosť, ktorá vyšla z vášho prieskumu víťazne, no v reáli by víťaznou určite nebola. Práve poistná kalkulačka vám rýchlo a hlavne zadarmo urobí výpočet zabezpečenia vášho vozidla. Okrem toho vám zobrazí, že možno výhodnejší balíček môžete mať za lacnejšie než úplne jednoduchý balíček. A aj to, že ceny sa môžu skutočne líšiť až v stovkách eur.

Tak čo je pre vás príjemnejšie? Stráviť hodiny vášho času v pobočkách poisťovní alebo si pomocou poistnej kalkulačky urobiť výpočet všetkých ponúk? A to z domu a do 10 minút? Zaplatiť za zákonom stanovené poistenie vášho vozidla stovky eur? Alebo si pomocou tohto jedinečného nástroja zistiť, že to isté môžete mať o niekoľko stoviek eur lacnejšie? Podľa nás je odpoveď jasná. Konečné rozhodnutie je však vždy len na vás.

Zadajte všetky povinné údajeFormulár na zistenie ceny

Na výpočet ceny PZP pomocou kalkulačky je potrebné vypísať formulár, na základe ktorého sa to všetko spustí. Do neho treba vypísať konkrétne informácie o vozidle, ktoré vyčítate aj z jeho technického preukazu. Ďalšou dôležitou časťou formulára sú aj niektoré údaje o majiteľovi vozidla. Napríklad niektoré údaje z vodičského preukazu, dátum narodenia, miesto bydliska atď. Rovnako sú vo formulári dôležité aj niektoré špeciálne informácie. Tie sa môžu javiť ako zvláštne, ale ktoré môžu mať vplyv na to ako bude výsledná cena PZP vyzerať. Napríklad či máte deti do 15 rokov, či máte účet v OTP banke atď.

Je to ozaj jednoduché!

Ak ste vypísaný formulár odoslali a pred sebou už máte systematicky zobrazené výsledky, môžete o nejakú ponuku hneď aj požiadať. Jednoducho – a to obyčajným kliknutím na ňu. Doplníte ešte niekoľko informácii pre poisťovňu a na mail vám bude doručená:

 • dočasná zelená karta,
 • údaje na zaplatenie faktúry,
 • ale aj návrh a podmienky zmluvy.

Zaplaťte to do 30 dní, ináč zmluva aj dočasná karta zaniknú a vaše vozidlo ostáva nepoistené. Po zaplatení faktúry vám na domácu adresu bude doručená originál zelená karta. Tá bude platná na také obdobie, na aké ste povinné zmluvné poistenie uzatvorili. Potrebné je nosiť túto kartu pri sebe vždy, keď používate vozidlo, na ktoré sa vzťahujú, ináč vám hrozia pokuty.

Poistná kalkulačka je výborný nástroj, ktorý je určený na presný výpočet ceny jednotlivých ponúk poisťovní.

Najlacnejšie PZP online

Aký typ vozidla máte? Na základe toho získate lacné PZP online

Ako ste v tématike PZP zbehlý? Keďže na našu stránku sa môže dostať hocikto, znalejší či menej znalý, dovolíme si začať všeobecnými charakteristikami tohto typu poistenia. Povinné zmluvné poistenie je jedna z povinností, ktorú nesmie podceniť resp. zanedbať nikto. Teda ak vlastní nejaký typ vozidla, ktorý podlieha poisťovacej povinnosti. Keďže je zákonom stanovené, v prípade jeho nerešpektovania a neuzatvorenia vás môžu postihnúť vysoké finančné sankcie. Prvým prípadom sankcie môže byť to, ak vás náhodne zastaví policajná hliadka a požiada vás o preukázanie všetkých dokladov. Ak to nebudete mať kompletné, hrozia vám vysoké pokuty.

Doklady sú kompletné, ak sa v nich nachádza potvrdenie o uzatvorení poistenia. Ak ich nemáte, môžete počítať ak s niekoľko stoeurovou pokutou. O vaše úspory sa môžete ukrátiť aj vtedy, ak hoci aj neúmyselne spôsobíte dopravnú nehodu s takýmto nepoisteným vozidlom. Je jedno či ide o automobil alebo motocykel. Budete povinný zaplatiť škodu vášho vozidla, iných vozidiel, ktoré utrpeli škodu práve kvôli vašej chybe. K tomu ešte aj jednorazovú pokutu, ktorá sa môže vyšplhať až do niekoľkých miliónov eur. Myslíme, že do takejto situácie by sa dobrovoľne nechcel dostať nikto. Tak ak aj vy vidíte rozdiel v tom, či zaplatíte niekoľko desiatok eur za ročné poistenie vozidla alebo niekoľko stoviek za jednorazovú pokutu prípadne milióny eur za zavinenie škodovej udalosti, poistenie nezanedbávajte. Kde zohnať to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie?

Najlacnejšie je práve PZP online

Ak potrebujete zákonné poistenie, nemusíte už chodiť po pobočkách rozličných poisťovacích spoločností. Mali by ste vedieť, že najlacnejšie PZP uzatvoríte online cez vyznačený odkaz. Po otvorení si predchádzajúceho odkazu budete presmerovaný na inú stránku. Tá vám poskytne to najlepšie riešenie na celom Slovensku. Medzi výhody patrí to, že vaše poistenie získate rýchlo, lacno a bez zbytočného prehovárania zainteresovaných pracovníkov konkrétnych poisťovní. Hlavne, ak patríte k takému typu ľudí, ktorí sa nechajú ľahko prehovoriť. Vtedy by posledný bod mohol zavážiť natoľko, že si za vaše poistenie auta priplatíte aj niekoľko stoviek eur.

To, aby vás nikto neobalamutil a neobral o peniaze vám zabezpečí porovnanie cien online.

Ochráňte vaše autoPorovnanie cien poistenia

Jedinou metódou, ako nájsť najlacnejšie poistenie a zároveň ušetriť hodiny času, je práve využiť porovnanie online. Úspory, ktoré môžete touto metódou získať, nie sú zanedbateľné, hlavne, ak vám ide o ušetrenie financií. S PZP online môžete ušetriť až stovky eur. Možno sa vám to zdá sprvoti prehnané. Faktom však je, že na základe porovnania prídete na to, že jedna poisťovňa vám môže na vaše vozidlo vytvoriť cenu cez 300 eur  a iná poisťovňa, ktorú by ste možno zďaleka obišli, vám ponúkne poistenie za 80 eur! Ušetriť 220 eur je predsa úžasné.

Okrem stoviek eur môžete ušetriť aj hodiny času. Je rozdiel, či sa rozhodnete pre povinné zmluvné poistenie po osobných stretnutiach alebo online. Samozrejme strata času závisí aj od toho, či si chcete jednotlivé poistenia porovnať. V tom prípade musíte navštíviť viacero pobočiek, čo vám vašu stratu času len znásobí. Jedno stretnutie vychádza na polhodiny, ak nie viac, a to isté by ste museli podstúpiť možno aj šesťkrát. Teda ak by ste chceli, aby výsledky boli čo najobjektívnejšie. Stránka vám objektívne porovnanie PZP poskytne do niekoľkých minút, bez toho, aby ste opúšťali váš domov alebo bez toho, aby ste museli kontaktovať každú poisťovaciu spoločnosť zvlášť. Pre porovnanie je potrebné, aby ste vyplnili jeden formulár, na základe ktorého vám budú vypočítané cenové ponuky na vaše vozidlo.

Nezabudnite aj na nasledujúce údaje

Do formulára o výpočet ceny je potrebné vypísať niektoré konkrétne údaje o vozidle, ale aj o jeho majiteľovi. Ide o tzv. poistnú kalkulačku. Preto, ak neviete spamäti údaje o poisťovanom vozidle, nachystajte si technický preukaz vozidla. Nevyhnutné zadať bude napríklad:

 • výkon motora, ale aj jeho objem,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť,
 • rok výroby,
 • model a továrenská značka vozidla,
 • typ paliva atď.

Majiteľ vozidla musí vyplniť údaje ako:

 • dátum narodenia,
 • číslo vodičského preukazu,
 • či spôsobil nejakú nehodovú udalosť a koľko času už od nej uplynulo.

Cena môže byť ovplyvnená aj inými faktami, napríklad:

 • či máte dieťa do 15 rokov
 • alebo či platíte iný typ poistky
 • alebo či máte účet v OTP banke,
 • či ste držiteľom ZŤP p-reukazu,
 • ako aj ďalšími.

Všetko podstatné však nájdete v danom bezplatnom formulári. Formulár je na webe Uzavripzp.sk .

Porovnanie PZP online uskutočňujete zadarmo a nezáväzne. To znamená, že nie ste povinný si o nejaké poistenie nevyhnutne požiadať. Takže porovnávajte, porovnávajte a porovnávajte.

Ak už v súčasnosti máte poistenie, tak je najprv nutná jeho výpoveď. A to najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom.

Pre aké vozidlá je povinné?

Najväčšia chyba, ktorej sa vodiči a žiadatelia poistenia dopúšťajú, je tá, že si myslia, že povinné zmluvné poistenie auta je jediné, ktoré je povinné. Netreba však zabúdať na to, že je aplikovateľné a povinné aj na:

 • motocykle,
 • poľnohospodárske vozidlá,
 • vysokozdvižné vozíky,
 • prípojné vozidlá atď.

Máte ohľadom povinného zmluvného poistenia stále nejaké nejasnosti? V tom prípade sa môžete obrátiť na stránku, ktorú sme vám predstavili hlavne v kontexte požiadania a porovnania, no môžete v nej aj priamo klásť vaše otázky, na ktoré vám bude čo najrýchlejšie odpovedané prípadne si kliknite tu a budete presmerovaný na iný relevantný text o povinnom poistení.

Ani záznam v registri Vás nepripraví o nebankovú pôžičku

Požičali ste si peniaze a nesplatili ste ich?Môže sa to stať každému. Požičali ste si peniaze a zrazu ste sa ocitli v situácii, že ste ich nevládali splácať alebo ste kvôli vyťaženosti zabudli na niektorú zo splátok. Automaticky ste sa tak dostali do úverového registra ako dlžník. Pokiaľ si teda znovu potrebujete požičať peniaze, nastáva problém. Banka si vás určite bude dôkladne preverovať a pôžičku vám ako dlžníkovi určite neposkytne. Vašou jedinou možnosťou teda ostávajú nebankové spoločnosti, ktoré vo svojom portfóliu myslia aj na takýchto zákazníkov. Peniaze vám požičajú bez nahliadnutia do úverového registra. Viac o pôžičkách bez registra sa môžete dozvedieť z nasledujúceho článku.

Úverové registre

Na Slovensku existuje viacero úverových registrov, v ktorých sa môže dlžník ocitnúť. Je dokonca ľahko možné, že sa môže ocitnúť vo viacerých registroch naraz. Stať sa tak môže napr. ak nebude splácať hypotéku banke, popritom si vezme nebankovú pôžičku bez registra na vyrovnanie dlhu voči banke, no ani tú nebude pravidelne splácať a zároveň nebude mať uhradené zdravotné odvody. Takéto konanie je však v súčasnosti dôsledne monitorované, keďže veľmi dobre funguje prepojenie a zdieľanie informácií medzi rôznymi finančnými inštitúciami.

Medzi najznámejšie úverové registre na Slovensku patria nasledujúce: Centrálny register dlžníkov (CERD), Spoločný register bankových informácií (SRBI), Nebankový register klientskych informácií (NRKI), Záujmové združenie právnických osôb (SOLUS), Univerzálny register (CRIF) a nesmieme zabudnúť ani na Register Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Ak sa už raz ocitnete v registri dlžníkov, dostať sa odtiaľ bude náročné. Záznam v registri nebude vymazaný automaticky po vyrovnaní dlhu, ako by ste si mohli myslieť. Všetky informácie ostávajú v registri zaznamenané 5 rokov po ukončení splácania a pokiaľ počas doby splácania dlžník požiada o ďalší úver, tak sa doba záznamu predlží o ďalších 5 rokov.   V záznamoch registra dokáže banka alebo nebanková spoločnosť o vás zistiť množstvo informácií, ako napr. prehľad o vašich úveroch (hypotéka, bankový úver, nebanková pôžička bez registra) a výške splátok, vašu platobnú históriu (omeškanie splácania alebo predlžovanie doby splatnosti), informácie o predmetoch ručenia (nehnuteľnosť, automobil, atď.), informácie o zainteresovaných osobách (ručiteľ, veriteľ) atď.

Do registra sa však môžete dostať veľmi ľahko. Stačí, ak sa omeškáte s jednou splátkou alebo ju neuhradíte v plnej výške. Po aktualizácii registra v ňom nájdete svoje meno, ak ste neuhradili čo i len pár centov. Každý dlžník samozrejme bude posudzovaný individuálne, čiže aj veriteľ na vás bude pozerať inak, ak uvidí, že máte záznam kvôli nesplateným pár centom, ako keď uvidí, že ste neuhradili splátky za niekoľko mesiacov. Väčšiu zhovievavosť nájdete u nebankových spoločností, ktoré poskytujú rôzne druhy pôžičiek bez registra a dokladovania príjmu.

Ak ste sa už teda ocitli v úverovom registri a súrne potrebujete peniaze, obrátiť sa môžete na nebankové spoločnosti, ktoré majú v ponuke aj nebankové pôžičky bez registra. Tento typ má vo všeobecnosti veľmi jednoduché pravidlá. Výška a doba splatnosti býva u väčšiny poskytovateľov rovnaká, a to do 350 € a splatnosťou maximálne 31 dní. Niektoré nebankové spoločnosti umožňujú pôžičky bez registra aj na vyššie sumy, až do 35 000 € s niekoľkoročnou dobou splatnosti. Pri týchto vysokých úveroch bez overovania v registri je však podmienkou ručenie vlastnou nehnuteľnosťou.

Poskytujú ich viaceré nebankové spoločnosti. Je vhodné, aby ste nebrali hneď prvú ponuku, ale prešli si ponuky viacerých poskytovateľov. Pre uľahčenie hľadania vhodnej vám odporúčame pôžičky bez registra.

Viacero typov - ktorý si vybrať?Typy

Existujú dva typy, konkrétne sú to ihneď a rýchle.

Ihneď

Ak potrebujete mať peniaze na účte čím skôr, tak práve pre vás je ideálna pôžička bez registra ihneď. Poskytovatelia sa vám snažia doručiť peniaze čo najrýchlejšie. V niektorých prípadoch to môže byť už do 10 minút od schválenia pôžičky, maximálne však do doby 72 hodín. Samozrejme závisieť to môže aj od toho, akou metódou si budete želať, aby vám peniaze boli doručené.

Rýchle

Rýchla nie je až taká rýchla ako typ ihneď, ale aj napriek tomu ju môžete mať na svojom účte už do jedného týždňa. Rýchle pôžičky bez registra vám však dokážu sprostredkovať vyššie sumy ako kategória ihneď. Musíte však rátať s tým, že aj podmienky jednotlivých poskytovateľov môžu byť s vyššou sumou náročnejšie a budú od vás požadovať či už dokladovanie príjmu alebo stále zamestnanie.

Požiadanie

O pôžičku bez registra môžete požiadať nasledovnými tromi spôsobmi: online, telefonicky alebo sms správou.

Pôžičky bez registra online patria k najrýchlejšie vybaveným. Požiadať o ne môžete požiadať hocikedy a hocikde, stačí mať prístup na internet. Online formulár na poskytnutie nájdete na stránke takmer každej nebankovej spoločnosti alebo na stránkach ich sprostredkovateľov, kde si môžete jednotlivé nebankovky aj porovnať.

Telefonická pôžička bez registra patrí k najrýchlejšie vybaveným. Jej výhodou je, že všetko máte vybavené hneď, viete, že žiadosť sa nikde nestratila a osobný kontakt môžete využiť na rôzne otázky ohľadom daného úveru.

Sms pôžička bez registra tú výhodu, že na jej vybavenie vám stačí len mobilný telefón. Nie sú také rýchle ako online. Môžu vám poskytnúť sumu až  do 500 eur pričom doba splatnosti neprekračuje 1 mesiac.

Nevýhody

Nevýhodou rýchlych nebankových pôžičiek bez registra sú predovšetkým vyšší úrok a vyššia ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Úroková sadzba alebo úrok určuje, koľko presne zaplatíte navyše k sume, ktorú splatíte. Krátkodobé mávajú zväčša vyšší úrok ako tie klasické. Ďalším dôležitým ukazovateľom výhodnosti je RPMN. Tento údaj je relevantný hlavne pri tých, ktoré budú splácané viac ako 1 rok, keďže už z jeho názvu vyplýva, že ide o ročnú mieru nákladov. Keďže doba splatnosti rýchlej býva maximálne 31 dní, pri posudzovaní výhodnosti nebankovej pôžičky bez registra je najlepšie hodnotiť podľa výslednej sumy, ktorú musíte veriteľovi zaplatiť.

Pozor si musíte dať aj na dobu splatnosti. Tá sa určuje aj na základe výšky požičanej sumy. Pôžička bez registra ihneď, a teda do 350 eur býva splatná do 31 dní. Iné nebankové vyššou požičanou sumou môžete splácať aj niekoľko mesiacov.

V neposlednom rade dávajte pozor na poskytovateľov pôžičky bez registra. Určite si ich vopred dôkladne preverte a dajte pozor na neférové konanie. Na stránke Národnej banky Slovenska si môžete ľahko zistiť držiteľov licencie. Odporúčame vám aj spoľahnúť sa na skúsenosti vašich známych alebo si vyhľadajte skúsenosti s rôznymi poskytovateľmi cez rôzne diskusné fóra.

Peniaze na účte raz, dva, tri – nebankové pôžičky ihneď

Peniaze máte ihneďAkiste aj vám sa už stalo, že vás zaskočili neočakávané výdavky, na ktoré ste v tej chvíli nemali dostatok peňazí a vy ste sa nechceli so žiadosťou o peniaze obracať na rodinu či priateľov. Práve pre takéto prípady sú tu pôžičky ihneď. Pôžička, ktorú máte hneď na účte Vám môže finančne pomôcť vo viacerých nepríjemných situáciách, či už je to oprava auta, úhrada drahých liekov alebo exkurzia vášho dieťaťa, kedy peniaze potrebuje rýchlo. Poskytovateľmi tyou ihneď sú nebankové spoločnosti, ktoré vám vo všeobecnosti poskytnú menšie čiastky, dotýkajúce sa maximálne niekoľko stoviek eur. Nespornou výhodou však je, že k žiadaným peniazom sa môžete dostať už do 10-tich minút od odoslania žiadosti. Niekedy to môže byť aj niekoľko hodín, maximálne však 24 hodín.

Aký finančný limit má pôžička ihneď?

V porovnaní s inými typmi sú tieto finančne limitované, prioritne sú teda určené len na menšie výdavky, za aké môžeme označiť napr. kúpu menšieho spotrebiča do domácnosti či opravu auta. Konkrétne sa môžeme baviť o sume od 25 eur do 350 eur. Je to predovšetkým z toho dôvodu, že žiadosti musia byť posudzované rýchlo a zároveň aj rýchlo doručené. Vyššie sumy si vyžadujú viac vybavovania, papierovania a teda aj bankový prevod by mohol trvať dlhšie než len 10 minút. To by sme už ale nemohli hovoriť o pôžičke ihneď.

Koľko času mám na jej splatenie?

Keďže pôžička ihneď je dostupná v nižších sumách, musíte byť pripravení na to, že aj jej splatnosť bude o niečo kratšia. Splatná doba nie je tak celkom ustálená, kolíše podľa toho, o akú sumu a ktorého poskytovateľa požiadate. Vo všeobecnosti sa splatnosť pohybuje od niekoľkých dní od obdržania peňazí, až po maximálne 31 dní. Väčšinou sa spláca jednorázovo.

Ak z hocakých príčin nastane situácia, že nebudete môcť pôžičku do daného termínu splatiť, upovedomte o tom čo najrýchlejšie vášho poskytovateľa a požiadajte ho o odklad. V opačnom prípade vám budú zaúčtované vysoké úroky z omeškania. Niektorí sprostredkovatelia umožňujú odklad splátky, no ten samozrejme nebude bezplatný, no oplatí sa viac, ako pokuta z omeškania splátky. Poskytovateľ by vám taktiež už nabudúce mohol odmietnuť požičať.

Nezabudnite na úrok

Pri všetkých pôžičkách je nutné počítať aj s úrokom. V prípade týchto býva tento o niečo vyšší ako pri klasických. Netreba však zúfať, pri dôkladnom prieskume trhu určite natrafíte na spoločnosti, ktoré vám poskytnú nejaké úrokové zvýhodnenie. Niektoré nebankové spoločnosti majú dokonca nulový úrok, ak si u nich požičiavate prvýkrát.

Sú určené pre rôzne skupiny ľudíPre koho sú určené?

Sú dostupné širokému okruhu žiadateľov. Môžete ju dostať aj keď ste nezamestnaný, poberáte dôchodok či rodičovský príspevok, či dokonca aj keď máte zápis v registri dlžníkov. Jedinou podmienkou je veková hranica minimálne 18 rokov.

Pre nezamestnaných

Ste nezamestnaný, poberáte starobný či invalidný dôchodok, ste študentom alebo ženou na materskej? Pôžička pre nezamestnaných ihneď je dostupná aj vám a to preto, že pri žiadosti nemusíte dokazovať svoj príjem. Práve preto je veľmi vyhľadávaným typom. Dôležité je, aby ste si boli istí, že ju dokážete splatiť. Keďže je dostupná pre nezamestnaných, logicky bude dostupná aj pre ľudí s dôchodcovským príspevkom alebo aj s rodičovským príspevkom. Pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď môžu byť vhodné aj pre žiadateľov, ktorí síce majú zamestnanie, ale ich plat je príliš nízky a žiadna banka by im peniaze neposkytla.

Pred výplatou

Pôžičky ihneď sú veľmi populárne aj medzi zamestnanými ľuďmi, ktorí ale majú nízky príjem alebo ich zaskočili neočakávané výdavky. Môže byť veľmi dobrým riešením, pretože žiadatelia vedia, že úver budú môcť splatiť hneď po tom, ako dostanú výplatu za predchádzajúci mesiac. Pôžička pred výplatou ihneď už pomohla mnohým zamestnaným, napr. ak im vypovedala práčka, prišla faktúra na vysoký telefónny účet, pokazilo sa auto a museli ho dať neplánovane do servisu alebo ochoreli a potrebovali súrne peniaze na lieky. V bežnom živote je veľa situácii, ktoré narušia vaše fungovanie a skoro vždy ide o situácie finančného charakteru.

Bez registra

Ak sa vám stalo, že ste niekedy čerpali pôžičku a mali ste problém s jej splácaním, alebo ste zabudli zaplatiť včas splátku, vaše meno sa automaticky dostalo na tzv. čiernu listinu dlžníkov. V takom prípade vám banková spoločnosť odmietne znova požičať. Východiskom tak pre vás môže byť bez registra ihneď, kedy nebanková spoločnosť nenazerá do registra dlžníkov a na získanie máte rovnaké šance ako tí, ktorí nemajú žiaden záznam.

Ako o ňu požiadať?

V súčasnosti máte viacero možností, ako môžete požiadať o peniaze. Je len na vás, či vám viac vyhovuje žiadosť online, sms žiadosť alebo žiadosť cez telefón.

 • Online

Online pôžička ihneď patrí v súčasnosti k najrozšírenejším a zároveň aj najjednoduchším spôsobom, ako o ne požiadať. Šetrí ako váš čas, tak aj peniaze a zároveň zachováva vašu anonymitu. Z pohodlia domova vyplníte online formulár, do ktorého napíšete všetky potrebné údaje a jediným klikom žiadosť odošlete. Nebanková spoločnosť vás bude obratom kontaktovať ohľadom výsledku posúdenia žiadosti. Nespornou výhodou je aj to, že o pôžičku ihneď online môžete požiadať v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu ktorýkoľvek deň v týždni.

 • Jedným hovorom vybavíte všetko potrebnéCez telefón

Niektorí ľudia nemusia mať neobmedzený prístup na internet alebo jednoducho radi telefonujú a tak práve pre nich je určená pôžička ihneď cez telefón. Je to rovnako rýchly spôsob požiadania ako žiadosť online. Dopredu si však musíte zistiť telefónne číslo vami vybraného poskytovateľa a potom si už len s pracovníkom na telefónnej linke dohodnete všetky podmienky žiadosti.

 • Sms

Sms pôžička ihneď je typom úveru ihneď, ktorú môže žiadateľ ľahko vybaviť len pomocou mobilného telefónu. Musíme vás však upozorniť, že nie je až taká rýchla ako online či cez telefón. Je potrebné si uvedomiť, že už samotné vypĺňanie formulára pomocou sms trvá dlhšie ako v pohodlí domova na internete. Dokáže sprostredkovať približne do 4 dní vyššiu sumu, a to až 500 eur.

Spôsoby doručenia

V podstate si môžete vybrať či chcete, aby vám boli peniaze doručené na účet alebo chcete radšej dostať peniaze na ruku. Je dostupná prakticky u všetkých nebankových poskytovateľov a peniaze na účte môžete mať už do desiatich minút od jej schválenia. Pri voľbe nebankovky Vám odporúčame byť veľmi obozretný a nebankovú pôžičku riešiť len s overenými poskytovateľmi s dlhoročnou tradíciou na trhu. Samozrejme nielen pri pôžičkách ihneď siahnuť po licencovaných nebankovkách. Ak ale chcete peniaze na ruku, musíte rátať s tým, že na ruku ihneď nie sú dostupné u všetkých sprostredkovateľov. V niektorých prípadoch je tento spôsob doručenia spoplatnený. Väčšinou vám peniaze osobne odovzdajú do 4 dní po schválení žiadosti.

Seriózne nebankové pôžičky

Vyberte si s nami len seriózne spoločnostiUvažujete nad pôžičkou, našli ste výhodnú ponuku, ale bojíte sa o ňu požiadať, pretože je sprostredkovaná nebankovými spoločnosťami? Tento článok by mal odsunúť nabok vaše predsudky voči týmto spoločnostiam a vzbudiť vo vás pocit dôvery. Pretože, ak viete koho o financie požiadať, aké podmienky akceptovať a aké naopak už nie, neriskujete žiadne obalamutenia.

Nebankové pôžičky sú často porovnávané s tými bankovými a ako hlavná výhoda bankových sa uvádza, že sú výhodnejšie. To nemusí byť tak celkom pravda. Prečo? Pretože ktorá banková spoločnosť vám poskytne napr. bezúročné, bez registra alebo bez dokladovania príjmu alebo dokonca pre nezamestnaných? Toto všetko sú jedine nebankové pôžičky, ktoré poskytujú tieto spoločnosti.

Nebankové spoločnosti vám ponúkajú viac produktov než banky a za zjednodušených podmienok. Okrem toho môžete nájsť aj výhodné úrokové sadzby, výhodné doby splatnosti a výhodné  spoločnosti. Výhodné a hlavne seriózne nebankové spoločnosti poskytujú pôžičky aj na stránke dole. Všetky spoločnosti na tejto stránke dostali licenciu od Národnej banky Slovenska, ktorá licencie udeľuje len tým spoločnostiam, ktoré splnili všetky podmienky, ktoré stanovuje. Pre vaše uistenie si zoznam nebankových spoločností s licenciou môžete pozrieť priamo na internetovej stránke NBS.

Typy

Na základe nasledujúceho delenia sami uvidíte, že nebankové pôžičky vám poskytujú oveľa viac produktov a možností ako bankové spoločnosti. Široká paleta produktov spôsobuje, že o ne žiada stále viac a viac ľudí. Možno presvedčíme aj vás.

Ihneď, do 24 hodín

Nebankové pôžičky ihneď resp. do 24 hodín sú jediné bleskurýchle úvery na slovenskom trhu. Ak používame adjektívum „bleskurýchle“, vôbec nepreháňame, pretože môžu byť na vašom účte už do 10 minút od schválenia vašej žiadosti poskytovateľom. Označujeme ich aj ako úvery do 24 hodín, pretože maximálna doba vybavenia môže byť práve 24 hodín. Viac však nie. Dokážu vám sprostredkovať až 500 eur, s tým, že ich môžete splácať až 3 mesiace. Nebankové spoločnosti ako Ferratum alebo Pôžičkomat poskytujú sumy do 350 eur, ale so splatnosťou max do 31 dní. Ich úroková sadzba sa pohybuje okolo 25%, no v rámci nich môžete natrafiť aj na bezúročné pôžičky. Sú dostupné aj pre nezamestnaných, bez registra či bez dokladovania príjmu.

Rýchle

Rýchle nebankové pôžičky sú také, ktoré si môžete vybaviť už do 7 dní. Požiadať môžete až o 6 000 eur! Splácať môžete až 84 mesiacov. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 23%.

Klasické pôžičky majú svoje výhody a nevýhodyKlasické

Možno si myslíte, že klasické pôžičky s výhodným úrokom poskytujú len banky. Je to čiastočne pravda, pretože banky v súčasnosti nahodili trend, kde ponúkajú vysoké úvery s úrokom pod 2%. Avšak už aj nebankové spoločnosti ponúkajú s úrokovou sadzbou pod 10%, čo ponúkajú niektoré banky. Okrem toho, klasické môžete získať za zjednodušených podmienok. Napríklad bez dokladovania príjmu, ako aj bez registra – v tom prípade hovoríme o americkej pôžičke, kde je potrebné ručiť nehnuteľnosťou. Mimo tejto sú tu klasické, pri ktorých si môžete počítať až do 100 000 eur a splácať môžete až 30 rokov.

Mimo týchto troch základných typov môžete požiadať aj o špeciálne, ktoré sú dostupné jedine vďaka nebankovým spoločnostiam a ktoré počarujú skutočne každému žiadateľovi, aj takému, ktorý si myslí, že mu v jeho súčasnej situácii nikto nič nepožičia.

Bez dokladovania príjmu

Nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu sú veľmi často využívané, pretože pri tomto type nemáte povinnosť dokladovať príjem. Jednotlivé nebankové spoločnosti vás môžu maximálne požiadať o uvedenie čistého mesačného príjmu avšak nemusíte to dokladovať a dokonca si to ani nikto nebude overovať. Sú vhodné pre nezamestnaných, pre zamestnaných s nízkym príjmom, prípadne tým žiadateľom, ktorí sa vyhýbajú dokladovaniu príjmu z rôznych iných dôvodov. Sú dostupné v nižších aj vyšších sumách.

Bez registra

Nebankové pôžičky bez registra sú vhodné pre tých žiadateľov, ktorí niekedy mali úver, prípadne stále nejaký majú, ale ich splátky neboli v súlade s mesačnými ustanoveniami spoločnosti, v ktorej o peniaze požiadali. Ak nesplácate pravidelne mesačné splátky, dostanete zápis do registra dlžníkov, ktorý je dostupný každým spoločnostiam. Tieto sa môžu na základe týchto informácií rozhodnúť, či vám financie poskytnú alebo nie. Je viac ako isté, že bankové spoločnosti vám peniaze neposkytnú, pokiaľ nedokážete vysoký príjem, zatiaľ čo nebankové spoločnosti vám poskytnú úvery bez registra.

Pre nezamestnaných

Nebankové pôžičky pre nezamestnaných sú také, ktoré nenájdete nikde inde. Nie sú dostupné len nezamestnaným, ale aj dôchodcom, ženám na materskej, študentom, živnostníkom a všetkým ostatným žiadateľom, ktorí hľadajú najprístupnejšiu pôžičku na trhu.

Bezúročné

Stretli ste sa niekedy s tým, aby vám banky poskytli úver bez úroku? Nie? Ani my. Ale nebankové spoločnosti vám poskytnú nebankové pôžičky bez úroku. Ide hlavne o spoločnosti Ferratum a Pôžičkomat, ktoré vám pri vašej prvej žiadosti cez nich úplne odpustia úrok. Ferratum vám poskytne do 150 eur a Pôžičkomat do 80 eur.

Spôsoby získania

Viete ako získať nebankové pôžičky? Možností máte oveľa viac, než vám ponúkajú bankové spoločnosti. Môžete požiadať telefonicky, kedy budete priamo v spojení s pracovníkom danej spoločnosti a s ním sa dohodnete na jednotlivých krokoch. Osobne môžete požiadať zriedkavo, pretože majú len málokedy svoje kamenné pobočky, ktoré je možné fyzicky navštíviť. Ak však takú nájdete, bez problémov tam môžete požiadať. Ide napríklad o spoločnosť Quatro.

Nebankové pôžičky online sú veľmi rozšírené. Prečo? Pretože sú veľmi rýchle, zachovávajú vašu anonymitu a okrem toho ušetria váš čas, pretože nemusíte ísť žiadať do pobočky, ale urobíte tak napríklad priamo z domova alebo z hocijakého iného miesta, kde máte prístup na internet. Neoľutoval ich ešte ani jeden zákazník.

Ďalšia možnosť, ktorú môžete využiť sú nebankové sms pôžičky. Tie majú výhodu, že nepotrebujete prístup na internet. Stačí vám mobilný telefón a minimálny kredit na odoslanie sms žiadosti. Keďže mobilný telefón vlastní v dnešnej dobe skoro každý, samotná sms žiadosť by nemala byť problémová. Avšak tento spôsob je pomalší, než ostatné spôsoby, vybavenie žiadosti môže trvať aj 4 dni a ani samotné vypísanie žiadosti nie je najrýchlejšie. Nevýhodou môže byť aj to, že niektorí sprostredkovatelia si žiadajú online registráciu predtým, ako požiadate o sms úver, prípadne si požadujú vysoké poplatky za sprostredkovanie.

Nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek spôsob požiadania resp. pre akúkoľvek pôžičku, dúfame, že vaše rozhodnutie nebudete ľutovať. Ak by ste chceli vedieť ešte viac, prekliknite sa na túto stránku.

Pôžičky a všetko, čo by ste o nich mali vedieť

Bankové alebo nebankové pôžičky?Pôžička je služba, ktorej hlavným cieľom je pomôcť tomu, kto niečo potrebuje, ale za podmienky, že sa to tomu, kto požičiava vráti. V tomto texte sa budeme venovať finančným pôžičkám. Vo všeobecnosti ich rozlišujeme na nebankové a bankové. Ten, kto ich poskytne sa nazýva veriteľ. Ten, kto ich čerpá je dlžník. Je daná dlžníkovi na istý čas, do tohto času resp. do doby splatnosti musí danú sumu vrátiť. Ak ste prišli na to, že ste vrátili viac, ako ste si požičali, neľakajte sa. Jemné alebo menej jemné navýšenie požičanej čiastky sa nazýva úroková sadzba, prípadne môže ísť aj o ročnú percentuálnu mieru nákladov (skratka RPMN).

Bankové verzus nebankové pôžičky

Čo by ste si vybrali, ak by ste si mali možnosť osloviť bankovú a nebankovú spoločnosť? Väčšina opýtaných by si zvolila bankovú spoločnosť s dodatkom, že sa im dá veriť viac. To však v súčasnosti nie je tak celkom pravda. Samozrejme, že veriť im môžete, ale teraz už môžete veriť aj viacerým nebankovým spoločnostiam, hlavne tým, ktoré majú licenciu od Národnej banky Slovenska. Všetky licencované spoločnosti si môžete overiť na internetovej stránke NBS. Alebo si jednoducho kliknite na web, ktorý vám poskytne pôžičky rôznych typov, od rôznych bankových aj nebankových sprostredkovateľov, ktorí sú na 100% licencovaní. Ak je licencia nejakej spoločnosti odobraná, Peniazomat okamžite ukončuje spoluprácu s ňou, čo vás môže len uistiť, že požiadať cez Peniazomat je skutočne bezpečné.

Nebankové pôžičky majú oproti bankovým tú výhody, že sú oveľa dostupnejšie a poskytujú oveľa viac produktov, o ktorých si povieme viac nižšie. U nich je vám k dispozícii napríklad taká pôžička bez registra, bez dokladovania príjmu, pre nezamestnaných a kopu iných druhov, ktoré by ste v bankách zbytočne pýtali. Okrem toho sú ochotní sprostredkovať oveľa nižšie sumy než napríklad bankové spoločnosti. A môžete využiť aj viacero spôsobov, ako o ne požiadať. Zatiaľ čo bankové spoločnosti sú limitované hlavne na osobné stretnutie, prípadne telefonickú žiadosť, ktorá si aj tak vyžaduje osobné stretnutie a v poslednej dobe sa začal rozvíjať aj internetový úverový biznis, ktorý však spustili práve nebankové spoločnosti. Akými spôsobmi teda možno o ne požiadať?

 1. Osobne môžete požiadať v každej bankovej pobočke. Schválne sa zmieňujeme len o bankových pobočkách, pretože nebankové spoločnosti majú len zriedkavo svoju kamennú pobočku. Tie možno o pôžičku požiadať iným spôsobmi. Pri osobných žiadostiach počítajte s tým, že budete musieť dokladovať niektoré údaje, hlavne v bankových pobočkách.
 2. Telefonicky je možné požiadať aj bankové aj nebankové spoločnosti. Patrí k rýchlejším spôsobom požiadania, pretože ste priamo v spojení s pracovníkom danej spoločnosti. Ak žiadate o vysoké sumy, pravdepodobne bude potrebné osobné stretnutie, aj zo strany bankových, aj nebankových spoločností.
 3. Sms správou môžete požiadať o sms pôžičky. Sú vhodnou alternatívou pre tých žiadateľov, ktorí nemajú prístup na internet, nemajú radi osobné stretnutia a neradi telefonujú. Financie vám budú doručené na účet alebo šekom, pričom číslo účtu je potrebné napísať do sms žiadosti. K ich kvalitám nepatrí rýchlosť. Hoci sprostredkujú sumy, ktoré sú porovnateľné s typom ihneď, ich doručovacia doba môže prekročiť niekoľkonásobok doručovacej doby. V praxi to môže byť aj 4-5 dní. Niektorí sprostredkovatelia si však určujú vysoké poplatky za sprostredkovanie (100 eur).
 4. Cez internet môžete požiadať už skoro každého poskytovateľa. Online, resp. cez internet sú v súčasnosti veľmi rozšíreným produktom. Ľudia ich oceňujú hlavne z toho dôvodu, že nemusia nikam chodiť, všetko vybavia spoza dverí domova, v domácom oblečení a nikto nevidí, že súrne potrebujú peniaze. Pôžičky online dokážu sprostredkovať hocaké výšky sumy, už od 20 eur do 100 000 eur! Všetko závisí od toho, na koho sa so žiadosťou obrátite.

Na výber je viacero typov pôžičiekTypy

Ako ste si už z našich predchádzajúcich slov mohli domyslieť, existuje viacero typov, a to práve vďaka nebankovým spoločnostiam. Vo všeobecnosti pôžičky delíme na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé majú kratšiu dobu splatnosti, niekoľko dní, týždňov, mesiacov. V rámci krátkodobých je vám dostupná ihneď a rýchla pôžička. Dlhodobé sú s dlhšou dobou splatnosti, niekoľko rokov. V rámci dlhodobých sa vám ponúka rýchla  a klasická pôžička.

Ihneď

Je dostupná jedine v nebankových spoločnostiach. Názov pochytila podľa rýchlosti doručenia peňazí na účet, ktoré môže nastať už do 10 minút od schválenia žiadosti. Maximálna doba vybavenia pôžičky ihneď je 24 hodín. Doba splatnosti si stanovuje rôzne, podľa poskytovateľom. Nebanková spoločnosť Ferratum dáva 31 dní, Pôžičkomat umožňuje splatiť do 15 dní a taká XS (dcérska spoločnosť Providentu) poskytuje až 3 mesiace.

Poskytne Vám až do 500 eur. O najvyššiu sumu môžete požiadať XS. Ferratum a Pôžičkomat vám poskytnú do 350 eur, pričom majú veľmi výhodnú akciu pre tých žiadateľov, ktorí u nich žiadajú prvýkrát = bezúročná pôžička. Tento pojem znamená, že si môžete požičať do 150 eur s Ferratum a do 80 eur s Pôžičkomatom bez toho, aby ste platili úrokovú sadzbu. Ináč sa úroková sadzba pohybuje okolo 23%.

Je dostupná aj bez dokladovania príjmu, bez registra, bez dokladovania účelu, pred výplatou či pre nezamestnaných.

Rýchla

Rýchlu pôžičku sme zaradili medzi krátkodobé aj dlhodobé úvery, pretože jednotlivé doby splatnosti sa pohybujú v intervale niekoľkých týždňov až rokov. Pričom podmienky získania môžu mať rovnaké, ako aj doba spracovania žiadosti je veľmi podobná a pohybuje sa zvyčajne do 7 dní, čo je aj dôvod, prečo tento produkt nazývame rýchla pôžička. Je dostupná aj u bankových aj u nebankových sprostredkovateľov. Pričom nebankové vám dokážu ponúknuť až do 6 000 eur so splatnosťou 84 mesiacov. Úroková sadzba sa pohybuje aj pri bankových aj pri nebankových spoločnostiach na rovnakej hladine. To znamená, že je väčšinou vyššia ako 23%. Neposkytuje akcie v podobe odpustenia úroku, čo je však možné je, že v prípade, ak máte úver na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, môžete si bezplatne odložiť jednu splátku.

Klasická

Klasická pôžička, dostupná aj u bankových aj u nebankových sprostredkovateľov, vám poskytne aj niekoľko desaťtisícové, ba až stotisícové sumy. Nebankové pôžičky vám ponúknu do 100 000 a bankové aj vyššie sumy, ale mali by ste počítať s náročnejšími podmienkami a dokladovaniami rôzneho druhu. Doba splatnosti sa pri takýchto sumách pohybuje v desiatkach rokov, maximálne však 30.

V rámci klasickej sa môžete zmieniť aj o refinancovaní úveru. Refinancovanie úveru je nedávno vzniknutý produkt, ktorý spojí všetky vaše súčasné úvery do jedného. Refinancovanie úveru býva výhodné a veľmi vyhľadávané, pretože ponúka lepší úrok, než vaše súčasné úvery, lepšie splátky, lepšiu dobu splatnosti a celkovo môžete ušetriť ročne až stovky eur.

Základné delenie by sme mali za sebou. Pozrime sa teraz na konkrétne typy, v ktorých sa možno nájde veľa potenciálnych žiadateľov.

Nezaplatili ste v minulosti a máte zápis v registri?Bez registra

Pôžička bez registra je typ vhodný pre tých žiadateľov, ktorí už niekedy mali úver, ale v dôsledku jej nepravidelného splácania sa ocitli na zozname dlžníkov v registri. Tento register je k dispozícii všetkým spoločnostiam, ktorí poskytujú peniaze a na základe neho sa môžu rozhodnúť, či vám žiadosť schvália alebo nie. Je dostupná jedine u nebankových spoločností a tie, ktoré tento typ poskytujú, do registra nazerať nebudú.

Bez dokladovania príjmu

Pôžička bez dokladovania príjmu je nebanková a dostupná pre každého, kto sa snaží vyhnúť dokladovania príjmu z rôznych dôvodov. Či už preto, že má príjmy nízke alebo preto, že má tajné príjmy. Bez dokladovania príjmu je aj tzv. Americká pôžička, ktorá je taká, že bez dokladovania príjmu dokáže poskytnúť aj sumy porovnateľné s klasickou a ktorá je dokonca schvaľovaná aj dlžníkom v registri. Avšak vyžaduje ručenie nehnuteľnosťou, hoci pôjde aj o nehnuteľnosť tretej osoby.

Bez dokladovania účelu

Úver bez dokladovania účelu je určený na čokoľvek. Dnes už nie je problém získať tento typ ani v bankových ani v nebankových inštitúciách, pričom sú vám ochotní požičať aj vyššie sumy.

Pre nezamestnaných

Pôžička pre nezamestnaných je špecifický typ nebankovej dostupný pre všetkých, ktorí sa boja požiadať, pretože ich príjmy zriedkakedy dosahujú minimálnu mzdu. Môže ísť o brigádnikov, dôchodcov, nezamestnaných, študentov, ženy na materskej, živnostníkov a mnohých ďalších. Dokáže Vám prilepšiť až do 500 eur. No nezabúdajte na zodpovednosť a požičajte si len v prípade, ak ste si istý, že ju budete môcť splatiť.

Pred výplatou

Pôžička pred výplatou je bežne žiadaným typom, aj u bankových aj u nebankových spoločností. Keďže ste zamestnaní, môžete si dovoliť dokladovať príjem, čo vám hneď otvára viacero dverí poskytovateľov. Väčšinou sa spláca v deň príchodu výplaty, ak sa nedohodnete so sprostredkovateľom ináč.

Úverová kalkulačka vyráta aj RPMNÚverová kalkulačka

Chcete vedieť, či je pôžička, nad ktorou uvažujete, výhodná? Na tento účel bola zostavená úverová kalkulačka. Úverová kalkulačka obsahuje údaje ako: výška sumy, doba splácania, výška mesačných splátok, úroková sadzba, RPMN, celková splatená suma. Úverová kalkulačka väčšinou funguje tak, že si jednotlivé údaje posúvate pomocou kurzoru, no niekedy ma formu priamej žiadosti. Napíšete sumu, o ktorú máte záujem, ako aj dobu, kedy by ste ju mohli splatiť a pracovník vám zašle nezáväznú ponuku.

Pôžičky sú veľmi obšírna téma. V tomto článku sme sa snažili dať do popredia všetko podstatné, čo by mohlo ovplyvniť, prípadne potvrdiť váš výber.